Polisy ubezpieczeniowe dla rolników

W Centrum Ubezpieczeń Wolska znajdziecie ofertę kompleksowych umów ubezpieczeniowych dla rolników. Jeśli prowadzicie gospodarstwo, z pewnością chcecie chronić je przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, dlatego warto wyposażyć się w polisę, która zapewni Wam spokój, gdy sytuacja nagle się zmieni. Nasi pracownicy kontaktują się z największymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce, dzięki czemu będziecie mieli pewność, że jesteście chronieni przez odpowiedzialną firmę.

Ubezpieczenia rolne w naszej ofercie

  • OC Obowiązkowe Rolnika:

Obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, które chroni rolnika przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z jego działalności.

  • Obowiązkowe Ubezpieczenie Budynków:

Obejmuje ochronę budynków rolniczych przed ryzykiem pożaru, zalania, burz, czy innych zdarzeń losowych. To ubezpieczenie jest obowiązkowe dla właścicieli budynków rolniczych.

  • Dobrowolne Ubezpieczenie Budynków:

To dodatkowe ubezpieczenie, które rolnik może wybrać dla swoich budynków rolniczych, oferując dodatkową ochronę na wypadek różnych zdarzeń, które mogą zagrażać strukturom budowlanym.

  • Pojazdów rolniczych - OC/AC/NNW:

Oferujemy ubezpieczenie ciągnika siodłowegoubezpieczamy traktory, przyczepy, kombajny oraz samochody. Odpowiedzialność cywilna (OC) chroni przed roszczeniami osób trzecich, ubezpieczenie autocasco (AC) obejmuje zniszczenia lub kradzieże pojazdu, a ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oferuje wsparcie finansowe w przypadku urazów.

  • Ubezpieczenie Upraw:

Ochrona upraw rolnych przed szkodami spowodowanymi przez zdarzenia atmosferyczne, choroby czy szkodniki. To ubezpieczenie pomaga w zminimalizowaniu strat związanych z utratą plonów.

  • Ubezpieczenie Plonów Rolnych:

Chroni plony rolnicze przed różnymi ryzykami, takimi jak grad, susza, deszcz nawalny czy powódź. Oferuje rolnikowi rekompensatę finansową w przypadku utraty lub uszkodzenia plonów.

Rozumiemy specyfikę rolnictwa i dostarczamy kompleksowe ubezpieczenia, które uwzględniają różnorodne aspekty tej branży.