Ubezpieczenia podróżne

Globus

Jeśli często zdarza się Wam podróżować za granicę, z całą pewnością powinniście wyposażyć się w stosowne ubezpieczenie. W przypadku zajścia nieprzewidzianego zdarzenia w obcym kraju możecie narazić się na duże koszty, które niekiedy trudno jest pokryć z własnej kieszeni. Właśnie dlatego ubezpieczenie podróżne jest tak ważne.

Polisy podróżne

Ubezpieczenia podróżne stanowią kluczowy element ochrony dla osób podróżujących zarówno w kraju, jak i za granicą. W Centrum Ubezpieczeń Wolska oferujemy kompleksowe polisy podróżne, dostosowane do różnych potrzeb podróżujących:

  • Ubezpieczenie Kosztów Leczenia za Granicą:

Pokrycie kosztów leczenia, opieki pielęgniarskiej, a także ewentualnego transportu sanitarnego do kraju po zakończeniu leczenia. Pokrywa koszty leczenia i opieki medycznej w przypadku choroby lub wypadku podczas podróży za granicą. Obejmuje nagłe zachorowanie, wypadek wymagający hospitalizacji.

  • Ubezpieczenie Assistance Podróżne:

Zapewnia pomoc w różnych sytuacjach awaryjnych, takich jak utrata dokumentów podróżnych, awaria samochodu czy utrata bagażu.

  • Ubezpieczenie Odwołania Lub Przerwania Podróży:

Zapewnia odszkodowanie w przypadku konieczności odwołania lub przerwania podróży z powodu niespodziewanych okoliczności, takich jak choroba, wypadek czy inne sytuacje losowe.

  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Podróżującego:

Obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas podróży, takie jak niezamierzone szkody wobec innych osób lub ich mienia.

  • Ubezpieczenie Bagażu Podróżnego:

Zapewnia ochronę przed utratą, kradzieżą lub zniszczeniem bagażu podczas podróży. Może to być zagubienie bagażu przez linie lotnicze, kradzież z hotelu, uszkodzenia podczas transportu. W ofercie mamy także ubezpieczenia telefonów i laptopów.

Nasze ubezpieczenia podróżne mają na celu zapewnić spokojną podróż, niezależnie od jej charakteru i celu.