Polisa na życie

Ludzie

W ramach naszej działalności zajmujemy się wyszukiwaniem ofert obejmujących ubezpieczenie na życie. Dzięki temu, że zadanie to wykonują nasi pracownicy, a nie automaty, oferowane przez nas polisy są dopasowane do Waszych potrzeb i warunków. Dzięki temu będziecie mogli ubezpieczyć się i zapewnić rodzinie spokój, w momencie, gdy sytuacja nagle się zmieni.

Ubezpieczenia na życie w naszej ofercie

Ubezpieczenia na życie są kluczowym elementem planowania finansowego, zapewniając ochronę dla bliskich w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. W Centrum Ubezpieczeń Wolska w Warszawie oferujemy ubezpieczenia i polisy na życie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów:

  • Polisa na Życie:

Obejmuje ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Świadczenia wypłacane w formie jednorazowej sumy lub w formie renty dla beneficjentów w przypadku śmierci ubezpieczonego.

  • Polisa Ubezpieczenia Życia z Udziałem w Zyskach:

Zapewnia ochronę na wypadek śmierci oraz dodatkowo uczestnictwo w zyskach inwestycyjnych. Obejmuje śmierć z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Wypłata realizowana jest w formie jednorazowej sumy lub w formie renty, a także możliwość uczestnictwa w zyskach z inwestycji.

  • Polisa Ubezpieczenia Życia na Wypadek Choroby:

Oferuje ochronę finansową w przypadku diagnozy chorób krytycznych, takich jak nowotwory, zawały serca, udary, itp. Jest to wypłata świadczenia w przypadku potwierdzonej diagnozy jednej z chorób krytycznych, umożliwiając finansowe wsparcie na leczenie czy rehabilitację.

  • Polisa Ubezpieczenia Życia na Wypadek Niezdolności do Pracy:

Zapewnia ochronę finansową w przypadku utraty zdolności do pracy z powodu choroby lub wypadku. Jest to gwarantowana wypłata świadczenia w przypadku potwierdzonej niezdolności do pracy, umożliwiająca zachowanie stabilności finansowej w trudnych sytuacjach.

Stawiamy na indywidualne podejście do każdego klienta, pomagając w doborze polisy na życie, która najlepiej odpowiada jego potrzebom i sytuacji życiowej.