Polisa NNW szkolna

Dziecko w ortezie

W naszej ofercie znajdziecie polisy ubezpieczeniowe NNW szkolne. Są one idealnym zabezpieczeniem dla Waszego dziecka, które może mieć styczność z różnymi zagrożeniami poza domem. Dzięki niemu, jeśli dojdzie do nieprzewidzianego zdarzenia, nie będziecie musieli się martwić, w jaki sposób rozwiązać trudną sytuację i pomóc poszkodowanej młodej osobie.

Polisy NNW szkolne w naszej ofercie

W Centrum Ubezpieczeń Wolska oferujemy specjalnie dostosowane polisy NNW szkolne, które zapewniają ochronę w przypadku nieszczęśliwych wypadków i szkód osobowych:

  • Polisa NNW Ucznia:

Obejmuje ochronę ubezpieczeniową dla uczniów w trakcie pobytu w szkole, w czasie zajęć lekcyjnych, przerw, wycieczek szkolnych czy imprez organizowanych przez placówkę edukacyjną. Ryzyka ochronne to nieszczęśliwe wypadki, które mogą prowadzić do obrażeń ciała, hospitalizacji czy nawet trwałego kalectwa. Wypłata świadczenia w przypadku następstw nieszczęśliwego wypadku, obejmuje koszty leczenia, renty w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, czy też świadczenia pogrzebowe w przypadku śmierci ucznia.

  • Polisa NNW Nauczyciela i Pracowników Szkół:

Ochrona dla nauczycieli i innych pracowników szkół podczas pełnienia obowiązków służbowych. Obejmuje nieszczęśliwe wypadki i szkody osobowe wynikające z wykonywanej pracy, mogące prowadzić do konieczności leczenia czy nawet niezdolności do pracy. Wypłata świadczenia realizowana jest w przypadku następstw nieszczęśliwego wypadku, obejmująca koszty leczenia, renty w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, czy też świadczenia pogrzebowe w przypadku śmierci pracownika szkoły.

  • Rozszerzone NNW szkolne

Zapewnia dodatkowe klauzule rozszerzające zakres ochrony nauczycieli, uczniów i innych pracowników szkół. Może obejmować specjalne sytuacje, takie jak udział w zawodach sportowych, zajęcia pozalekcyjne czy imprezy szkolne. W ofercie mamy także ubezpieczenia podróżne.

Nasze polisy NNW szkolne są elastyczne i dostosowane do różnorodnych potrzeb placówek edukacyjnych.