Informacja na temat dystrybutora ubezpieczeń

INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ


Dane agenta

Nazwa agenta: CENTRUM UBEZPIECZEŃ WOLSKA SP. Z O.O.
Adres siedziby agenta: UL. WOLSKA 11 20-411 LUBLIN
Rodzaj pośrednika: Agent
Numer wpisu do rejestru agentów: 11244320/A

 

Dane agenta ubezpieczeniowego / agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające można sprawdzić w rejestrze agentów publikowanym na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: knf.gov.pl.

 

Współpraca z zakładami ubezpieczeń

Agent działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń

 • „BALCIA INSURANCE” SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE
 • Oddział zakładu ubezpieczeń „BALCIA INSURANCE” SE, Łotwa
 • GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 • INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 • POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA S.A.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW”
 • TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
 • UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 • COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A
 • LEADENHALL POLSKA SA
 • Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

 

Wynagrodzenie dystrybutora

Dystrybutor w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję stanowiącą określony procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej. Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym dystrybutor bierze okresowo udział, może uzyskać wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej.

Dystrybutor ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela.

 

Procedura reklamacyjna

W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu ubezpieczycielowi, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą reklamacyjną przewidzianą w tym towarzystwie ubezpieczeń, wskazaną w ogólnych warunkach ubezpieczeń do danego produktu ubezpieczeniowego bądź na stronie internetowej tego towarzystwa.

W zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy składać bezpośrednio multiagentowi w następujący sposób:

 • -pisemnie na adres siedziby: WOLSKA 11 lok 101 20-411 Lublin

Agent informuje również, że w zakresie pozasądowego rozwiązywania z nim sporów klient może wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego

 

Akcje i udziały w zakładach ubezpieczeń

Dystrybutor nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.


INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ

 

Dane agenta
Nazwa agenta: TOMASZ KASPRUK CENTRUM UBEZPIECZEŃ
Adres siedziby agenta: UL WOLSKA 11 20-411 LUBLIN
Rodzaj pośrednika: Agent
Numer wpisu do rejestru agentów: 11141389/A

 

Dane agenta ubezpieczeniowego / agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające można sprawdzić w rejestrze agentów publikowanym na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: knf.gov.pl.

Współpraca z zakładami ubezpieczeń
Agent działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń

 • SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA
 • SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA SA

 

Wynagrodzenie dystrybutora

Dystrybutor w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję stanowiącą określony procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej. Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym dystrybutor bierze okresowo udział, może uzyskać wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej. Dystrybutor ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela.

 

Procedura reklamacyjna

W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu ubezpieczycielowi, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą reklamacyjną przewidzianą w tym towarzystwie ubezpieczeń, wskazaną w ogólnych warunkach ubezpieczeń do danego produktu ubezpieczeniowego bądź na stronie internetowej tego towarzystwa.

W zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy składać bezpośrednio multiagentowi w następujący sposób:

 • pisemnie na adres siedziby: WOLSKA 11 lok 101 20-411 Lublin

Agent informuje również, że w zakresie pozasądowego rozwiązywania z nim sporów klient może wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego

 

Akcje i udziały w zakładach ubezpieczeń

Dystrybutor nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.


INFORMACJE O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ

 

Dane agenta

Nazwa agenta: Unilink S.A.
Adres siedziby agenta: ul. Krakowska 2, 02-284 Warszawa

Rodzaj pośrednika: Agent

Numer wpisu do rejestru agentów: 11173943/A

 


ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ NA RZECZ KTÓRYCH DZIAŁA AGENT:

 • wefox Insurance AG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
 • LINK4


CHARAKTER WYNAGRODZENIA OTRZYMYWANEGO PRZEZ AGENTA W ZWIĄZKU Z PROPONOWANYM ZAWARCIEM UMOWY UBEZPIECZENIA:
Agent ubezpieczeniowy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne, płatne przez ubezpieczyciela – twórcę produktu, które jest uzależnione od liczby sprzedanych umów ubezpieczenia oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej w konkretnej umowie.
Agent ubezpieczeniowy może otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w postaci nagród rzeczowych lub finansowych w przypadku konkursów lub promocji organizowanych przez ubezpieczyciela – twórcę produktu, w tym także za sprzedaż konkretnych produktów.

 

MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA REKLAMACJI

W zakresie niezwiązanym z udzielaną przez ubezpieczyciela – twórcę produktu ochroną ubezpieczeniową klient agenta ma możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio do agenta:

 1. mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 2. pisemnie na adres: ul. K.I. Gałczyńskiego 2A, 05-090 Raszyn (z dopiskiem „reklamacja”)
 3. ustnie (do protokołu): za pośrednictwem osoby, która proponowała zawarcie umowy ubezpieczenia w imieniu agenta.

W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje należy kierować do ubezpieczyciela – twórcy produktu w sposób określony w warunkach ubezpieczenia lub karcie produktu.

MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI:

W przypadku naruszenia przez agenta obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym dotyczących dystrybucji ubezpieczeń, przysługuje klientowi agenta prawo do wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego lub Komisji Nadzoru Finansowego.

MOŻLIWOŚĆ POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW:

Klient agenta ma możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów z agentem, w tym poprzez złożenie wniosku o postępowanie mediacyjne do Rzecznika Finansowego.


INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ


Dane agenta

Nazwa agenta: DCU INSURANCE PARTNER SP. Z O.O.
Adres siedziby agenta: PLAC SŁOWIAŃSKI 1 LOK. 508 59-220 LEGNICA
Rodzaj pośrednika: Agent
Numer wpisu do rejestru agentów: 11177449/A

 

Dane agenta ubezpieczeniowego / agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające można sprawdzić w rejestrze agentów publikowanym na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: knf.gov.pl.

Współpraca z zakładami ubezpieczeń

Agent działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń

 • AGRO UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN WZAJEMNYCH
 • INSURANCE COMPANY "EUROINS" AD

 

Wynagrodzenie dystrybutora

Dystrybutor w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję stanowiącą określony procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej. Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym dystrybutor bierze okresowo udział, może uzyskać wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej.

Dystrybutor ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela.

 

Procedura reklamacyjna

W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu ubezpieczycielowi, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą reklamacyjną przewidzianą w tym towarzystwie ubezpieczeń, wskazaną w ogólnych warunkach ubezpieczeń do danego produktu ubezpieczeniowego bądź na stronie internetowej tego towarzystwa.

W zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy składać bezpośrednio multiagentowi w następujący sposób:

 • pisemnie na adres siedziby: PLAC SŁOWIAŃSKI 1 LOK. 508 59-220 LEGNICA

Agent informuje również, że w zakresie pozasądowego rozwiązywania z nim sporów klient może wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego.

 

Akcje i udziały w zakładach ubezpieczeń

Dystrybutor nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.