Zobacz jak łatwo i tanio jest u nas

  • Wypełniasz krótki formularz (zajmie Ci to 15 sekund) TUTAJ
  • Dostajesz oferty do wyboru
  • Kupujesz polisę - w naszym biurze/przez internet/telefon

Ubezpiecz swój dom

Ubezpieczenia dla rodziny to ubezpieczenia domu / mieszkania oraz jego wyposażenia stałego / ruchomego, a także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, NNW w życiu prywatnym oraz inne.

Więcej

Ubezpiecz swój samochód

Ubezpieczenia dla rodziny to ubezpieczenia domu / mieszkania oraz jego wyposażenia stałego / ruchomego, a także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, NNW w życiu prywatnym oraz inne.

Więcej

Ubezpiecz Iphona/laptop

Ubezpieczenia dla rodziny to ubezpieczenia domu / mieszkania oraz jego wyposażenia stałego / ruchomego, a także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, NNW w życiu prywatnym oraz inne.

Więcej

Informacja na temat dystrybutora ubezpieczeń

INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ
Dane agenta
Nazwa agenta: CENTRUM UBEZPIECZEŃ WOLSKA SP. Z O.O.
Adres siedziby agenta: UL. WOLSKA 11 20-411 LUBLIN
Rodzaj pośrednika: Agent
Numer wpisu do rejestru agentów: 11244320/A

Dane agenta ubezpieczeniowego / agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające można sprawdzić w rejestrze agentów publikowanym na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: knf.gov.pl.

Współpraca z zakładami ubezpieczeń
Agent działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń
– „BALCIA INSURANCE” SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE
Oddział zakładu ubezpieczeń „BALCIA INSURANCE” SE, Łotwa
– GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
– INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
– POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA
– TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.
– TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA S.A.
– TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A.
– TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW”
– TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
– UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
– COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
– TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A
– Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
– Česká pojišťovna a.s. Oddział w Polsce, (Marka handlowa: Proama),
Oddział zakładu ubezpieczeń Česká pojišťovna a.s., Czechy

Wynagrodzenie dystrybutora
Dystrybutor w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję stanowiącą określony procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej. Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym dystrybutor bierze okresowo udział, może uzyskać wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej.
Dystrybutor ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela.

Procedura reklamacyjna
W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu ubezpieczycielowi, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą reklamacyjną przewidzianą w tym towarzystwie ubezpieczeń, wskazaną w ogólnych warunkach ubezpieczeń do danego produktu ubezpieczeniowego bądź na stronie internetowej tego towarzystwa.
W zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy składać bezpośrednio multiagentowi w następujący sposób:
-pisemnie na adres siedziby: WOLSKA 11 lok 101 20-411 Lublin
Agent informuje również, że w zakresie pozasądowego rozwiązywania z nim sporów klient może wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego

Akcje i udziały w zakładach ubezpieczeń
Dystrybutor nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.


INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ
Dane agenta
Nazwa agenta:: TOMASZ KASPRUK CENTRUM UBEZPIECZEŃ
Adres siedziby agenta: UL WOLSKA 11 20-411 LUBLIN
Rodzaj pośrednika: Agent
Numer wpisu do rejestru agentów: 11141389/A

Dane agenta ubezpieczeniowego / agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające można sprawdzić w rejestrze agentów publikowanym na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: knf.gov.pl.

Współpraca z zakładami ubezpieczeń
Agent działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń
– SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA
– SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA SA

Wynagrodzenie dystrybutora
Dystrybutor w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję stanowiącą określony procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej. Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym dystrybutor bierze okresowo udział, może uzyskać wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej. Dystrybutor ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela.

Procedura reklamacyjna
W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu ubezpieczycielowi, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą reklamacyjną przewidzianą w tym towarzystwie ubezpieczeń, wskazaną w ogólnych warunkach ubezpieczeń do danego produktu ubezpieczeniowego bądź na stronie internetowej tego towarzystwa.
W zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy składać bezpośrednio multiagentowi w następujący sposób:
-pisemnie na adres siedziby: WOLSKA 11 lok 101 20-411 Lublin
Agent informuje również, że w zakresie pozasądowego rozwiązywania z nim sporów klient może wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego

Akcje i udziały w zakładach ubezpieczeń
Dystrybutor nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.


NAZWA AGENTA Unilink S.A.
RODZAJ AGENTA : Agent ubezpieczeniowy – multiagent (działający na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń)
SIEDZIBA AGENTA ul. Krakowska 2, 02-284 Warszawa

ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ NA RZECZ KTÓRYCH DZIAŁA AGENT:
• AEGON MAGYARORSZAG ALTALANOS BIZTOSITO S.A.
• AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
• BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
• COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
• COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.
• GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
• GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
• GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
• INTER PARTNER ASSISTANCE SA ODDZIAŁ W POLSCE
• LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
• METLIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA
• POLISA-ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
• PRAMERICA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.
• PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR S.A. – ODDZIAŁ W POLSCE
• PZU S.A.
• SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
• SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
• SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A.
• SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA S.A.
• TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA S.A.
• TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.
• TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A.
• TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA S.A.
• TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA ŻYCIE S.A.
• TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
• TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH CONCORDIA POLSKA
• TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH SKOK
• TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW
• TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
• UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.
• UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
• WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.
• GEFION INSURANCE A/S
• LEADENHALL POLSKA SA
• COLLONADE INSURANCE SOCIETE ANONYME

NR WPISU DO REJESTRU AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH: 11173943/A
ADRES STRONY INTERNETOWEJ REJESTRU: https://au.knf.gov.pl/Au_online/
SPOSÓB SPRAWDZENIA WPISU DO REJESTRU: Użycie opcji „szukaj agenta” oraz wpisanie danych agenta w pola wyszukiwania, dostępne na wskazanej powyżej stronie.

CHARAKTER WYNAGRODZENIA OTRZYMYWANEGO PRZEZ AGENTA W ZWIĄZKU Z PROPONOWANYM ZAWARCIEM UMOWY UBEZPIECZENIA:
Agent ubezpieczeniowy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne, płatne przez ubezpieczyciela – twórcę produktu, które jest uzależnione od liczby sprzedanych umów ubezpieczenia oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej w konkretnej umowie.
Agent ubezpieczeniowy może otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w postaci nagród rzeczowych lub finansowych w przypadku konkursów lub promocji organizowanych przez ubezpieczyciela – twórcę produktu, w tym także za sprzedaż konkretnych produktów.

MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA REKLAMACJI
W zakresie niezwiązanym z udzielaną przez ubezpieczyciela – twórcę produktu ochroną ubezpieczeniową klient agenta ma możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio do agenta:
1) mailowo na adres: reklamacje@unilink.pl,
2) pisemnie na adres: ul. K.I. Gałczyńskiego 2A, 05-090 Raszyn (z dopiskiem „reklamacja”)
3) ustnie (do protokołu): za pośrednictwem osoby, która proponowała zawarcie umowy ubezpieczenia w imieniu agenta.
W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje należy kierować do ubezpieczyciela – twórcy produktu w sposób określony w warunkach ubezpieczenia lub karcie produktu.

MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI:
W przypadku naruszenia przez agenta obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym dotyczących dystrybucji ubezpieczeń, przysługuje klientowi agenta prawo do wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego lub Komisji Nadzoru Finansowego.

MOŻLIWOŚĆ POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW:
Klient agenta ma możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów z agentem, w tym poprzez złożenie wniosku o postępowanie mediacyjne do Rzecznika Finansowego.