Przejęcie ubezpieczenia OC po poprzednim właścicielu pojazdu

SamochódW Polsce każdy posiadacz samochodu ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC, które chroni przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego. W momencie zakupu używanego pojazdu, wielu nowych właścicieli zastanawia się, czy mają możliwość przejęcia polisy OC po poprzednim właścicielu. W niniejszym artykule omówimy, czy taka sytuacja jest możliwa i jakie korzyści może przynieść.

Przejęcie ubezpieczenia OC – czy to możliwe?

W praktyce okazuje się, że przejęcie ubezpieczenia OC po poprzednim właścicielu pojazdu jest możliwe, jednak nie zawsze opłacalne. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji oraz warunków oferowanych przez konkretną firmę ubezpieczeniową. Przejęcie polisy OC może być korzystne przede wszystkim wtedy, gdy poprzedni właściciel miał niską składkę ze względu na długotrwałe posiadanie ubezpieczenia bezszkodowego, a ubezpieczyciel nie dokonuje rekalkulacji składki. 

Jak przejąć ubezpieczenie OC po poprzednim właścicielu?

Aby przejąć polisę OC po poprzednim właścicielu, należy podjąć kilka kroków. Przede wszystkim, nowy właściciel pojazdu powinien zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej, w której samochód był dotychczas ubezpieczony. Następnie, konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających zakup pojazdu; wówczas ubezpieczyciel przedstawia swoje stanowisko-informuje nowego nabywcę czy konieczna jest rekalkulacja składki i dopłata, czy też polisa przechodzi na nowego właściciela bez składkowo.

Korzyści z przejęcia ubezpieczenia OC

Przejęcie polisy OC po poprzednim właścicielu może przynieść kilka korzyści. Przede wszystkim, może to pozwolić na uniknięcie formalności związanych z zawieraniem nowej umowy ubezpieczenia. Warto jednak zwrócić uwagę, że przejęcie ubezpieczenia OC nie zawsze jest opłacalne (w przypadku dokonania przez ubezpieczyciela rekalkulacji składki lub w przypadku jeżeli polisa nie jest w pełni opłacona). W niektórych przypadkach może się okazać, że nowy właściciel pojazdu będzie mógł uzyskać korzystniejszą ofertę ubezpieczenia, jeśli zdecyduje się na zawarcie nowej umowy.