Co obejmuje ubezpieczenie domu?

ubezpieczenie domuUbezpieczenie domu obejmuje przede wszystkim ochronę budynku oraz jego stałych elementów, takich jak instalacje, okna czy drzwi. W ramach podstawowej ochrony ubezpieczyciel pokrywa koszty związane z naprawą lub odbudową nieruchomości w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń losowych, takich jak pożar, zalanie czy zawalenie się budynku. Warto jednak pamiętać, że każda polisa ma swoje ograniczenia i wyłączenia, dlatego przed podpisaniem umowy warto dokładnie zapoznać się z jej warunkami.

Ochrona mienia ruchomego

Oprócz ochrony budynku, ubezpieczenie domu może obejmować również ochronę mienia ruchomego znajdującego się wewnątrz nieruchomości. Mienie ruchome to przedmioty, takie jak meble, sprzęt AGD i RTV, czy odzież. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, takiego jak kradzież czy pożar, ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy lub wymiany uszkodzonych przedmiotów. Podobnie jak w przypadku ochrony budynku, warto zwrócić uwagę na wyłączenia i ograniczenia polisy, które mogą dotyczyć np. kosztownych przedmiotów czy sprzętu elektronicznego.

Dodatkowe opcje ubezpieczenia

Warto rozważyć także dodatkowe opcje ubezpieczenia domu, które mogą zwiększyć zakres ochrony. Nasza agencja ubezpieczeniowa oferuje na przykład ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które pokrywa koszty związane z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich wynikającymi z posiadania nieruchomości oraz innymi zdarzeniami życia prywatnego, czyli na przykład w związku z uprawianiem amatorsko sportu, czy również jazdą na rowerze (uszkodzenie pojazdu czy też zdrowia w wypadku komunikacyjnym). Innym przykładem może być ubezpieczenie od awarii instalacji czy tez sprzętu rtv/agd, które pokrywa koszty naprawy uszkodzeń spowodowanych np. awarią instalacji elektrycznej czy hydraulicznej, awaria pralki, telewizora i tym podobnych urządzeń.

Pamiętaj o aktualizacji ubezpieczenia

Ważnym elementem ochrony naszego domu jest również regularne aktualizowanie ubezpieczenia, zwłaszcza po przeprowadzeniu remontów czy zakupie wartościowych przedmiotów. Zmiany te mogą wpłynąć na wartość nieruchomości oraz mienia ruchomego, a co za tym idzie – na wysokość sumy gwarancyjnej. Dlatego warto poinformować ubezpieczyciela o wszelkich zmianach i sprawdzić, czy nie ma potrzeby dostosowania polisy do nowych warunków; dodatkowo w związku ze wzrostem cen nieruchomości, niezbędne jest podwyższanie sumy ubezpieczenia mieszkania czy też domu przy odnowieniu polisy.