Co grozi za jadę bez ubezpieczenia OC?

Kara pieniężnaKażdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) na wypadek spowodowania szkody innym uczestnikom ruchu drogowego. Jazda nieubezpieczonym samochodem to duże ryzyko, które może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, finansowych i życiowych. W poniższym artykule omówimy, jakie zagrożenia niesie za sobą brak obowiązkowego ubezpieczenia OC i dlaczego warto zainwestować w odpowiednią polisę.

Kary pieniężne

Najbardziej oczywistą konsekwencją jazdy bez ważnego ubezpieczenia OC jest wysoka kara pieniężna. Zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń kierujący pojazdem może zostać ukarany grzywną w kwocie od 2000 do 5000 złotych, a jej ostateczna wysokość zależy od okoliczności naruszenia prawa oraz uznania sądu lub organu ścigania. W przypadku, gdy dłuższy brak ubezpieczenia OC został wykryty przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), nalicza on dodatkową opłatę, która wynika z pominięcia okresu ubezpieczenia i wynosi od 1440 zł w przypadku braku ubezpieczenia do 3 dni za auto osobowe, do kwoty 7200 zł za brak OC powyżej 14 dni; w przypadku pojazdu ciężarowego taka kara wynosi 10800 zł.

Odpowiedzialność cywilna

Jeśli kierujący pojazdem spowoduje wypadek drogowy bez ważnego ubezpieczenia OC, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego. Oznacza to, że musi on pokryć koszty naprawy uszkodzonego pojazdu, leczenia poszkodowanych osób, a także ewentualnych odszkodowań za doznane krzywdy, utracone zarobki czy trwałe uszczerbki na zdrowiu. Rekordziści zmuszeni są do zapłaty na rzecz poszkodowanych kwot w wysokości nawet kilku czy kilkunastu milionów złotych!

Kary administracyjne

Brak ważnego ubezpieczenia OC może również prowadzić do konsekwencji administracyjnych - jest to kolejny powód, dla którego należy odwiedzić agencję ubezpieczeniową. Poza karą finansową służby mogą zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu oraz nakazać jego złożenie na policyjnym depozycie. Aby odzyskać dowód rejestracyjny i samochód, właściciel musi przedstawić dokument potwierdzający wykupienie ubezpieczenia OC. 

Utrata zniżek za bezszkodową jazdę

Współpracując z firmą ubezpieczeniową, możemy być pewni, że otrzymamy dokładne informacje o terminach naszych ubezpieczeń w odpowiednim czasie. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w której nieświadomie narazilibyśmy się na ewentualne kary i inne negatywne konsekwencje związane z brakiem lub opóźnieniem w opłaceniu składek ubezpieczeniowych.