Zobacz jak łatwo i tanio jest u nas

  • Wypełniasz krótki formularz (zajmie Ci to 15 sekund) TUTAJ
  • Dostajesz oferty do wyboru
  • Kupujesz polisę - w naszym biurze/przez internet/telefon

Ubezpiecz swój dom

Ubezpieczenia dla rodziny to ubezpieczenia domu / mieszkania oraz jego wyposażenia stałego / ruchomego, a także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, NNW w życiu prywatnym oraz inne.

Więcej

Ubezpiecz swój samochód

Ubezpieczenia dla rodziny to ubezpieczenia domu / mieszkania oraz jego wyposażenia stałego / ruchomego, a także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, NNW w życiu prywatnym oraz inne.

Więcej

Ubezpiecz Iphona/laptop

Ubezpieczenia dla rodziny to ubezpieczenia domu / mieszkania oraz jego wyposażenia stałego / ruchomego, a także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, NNW w życiu prywatnym oraz inne.

Więcej

Auto

Na wiele nieszczęśliwych zdarzeń nie masz wpływu, ale ich negatywne skutki możesz ograniczyć do minimum dzięki ubezpieczeniom samochodowym. Ubezpieczenia OC/AC/NNW/ASS zapewniają wszechstronną ochronę.

Wybierz optymalny dla Ciebie zestaw ubezpieczeń.

UBEZPIECZENIE DLA KOGO? ZAKRES UBEZPIECZENIA
OC Do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów zobowiązani są posiadacze pojazdów mechanicznych oraz pojazdów historycznych. Zasady zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych regulowane są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu (na mieniu i osobie)
AC dla właścicieli pojazdów, którzy chcą uniknąć strat finansowych związanych z kradzieżą lub uszkodzeniem auta oraz jego części m.in. zniszczenie, uszkodzenie, pożar, utrata, kradzież ubezpieczonego pojazdu lub jego wyposażenia
ASSISTANCE dla właścicieli pojazdów, którzy chcą mieć zapewnioną pomoc w trudnych sytuacjach na drodze pomoc w przypadku awarii pojazdu lub kolizji-w zależności od wybranego wariantu pomoc świadczona jest 24 godziny na dobę w kraju i za granicą
NNW dla właścicieli pojazdów oraz kierowców, którzy chcą mieć zapewnioną pomoc finansową dla siebie lub bliskich w sytuacji utraty zdrowia lub życia trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków
OCHRONA PRAWNA dla właścicieli pojazdów, którzy chcą otrzymać wsparcie w obronie swoich prawnych interesów Ochrona prawna